ตะกร้าสินค้า - Cart

CSR

CSR NEWS

แบ่งบันข้อมูลได้ที่ :

ร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกับรายการบุญไม่จำกัด

แหล่งที่มา : | 27 ก.ย. 2561

ในวันที่ 27 กันยายน 2561 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับรายการบุญไม่จำกัด

จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีผู้ด้อยโอกาสที่มารับทุนทั้งหมด จำนวน 37 ราย

ได้แก่ รายละ 10,000 บาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริจาค 10,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งหมด 740,000 บาท

ณ ห้องประชุมชั้น 3

OTHER CSR NEWS

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับรายการบุญไม่จำกัด จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
Date : 02/08/2018
read more
ร่วมสมบททุนทอดผ้าป่า สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
Date : 05/07/2016
read more
มอบทุนแก่โรงพยาบาลศิริราช
Date : 10/04/2015
read more
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึกและ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชน
Date : 30/11/1999
read more